פרק א מבוא

פרק א מבוא חקר ההיסטוריה של ממשלת המנדט מציב אפשרות לבחור אלטרנטיבה אחת מבין כמה גישות . האם לבחון את הנושא כפרק בהיסטוריה המנהלית של ארץ ישראל ? האם לבחון את הממשל בארץ מבחינת תרומתו החיובית או השלילית להקמת הבית הלאומי ? האם לראות בממשל המנדטורי בארץ בראש וראשונה כלי ביצוע של המדיניות הבריטית בארץ ישראל , תוך העמדת מדיניות זו במרכז ? המייחד את הגישה בספר זה היא בחינת תפקודה של ממשלת המנדט כיחידה מנהלית פוליטית , אשר בצד היותה מכשיר ביצוע של ממשלת בריטניה התמודדה עם צרכים פנימיים ואינטרסים מוסדיים שהכתיבו את פעולתה . מבחינה היררכית הייתה ממשלת המנדט חוליה בשרשרת הפיקוד שמרכזה בלונדון . ברם , היותה מופקדת על ביצוע המדיניות הלכה למעשה הקנתה לה מצד אחד עצמה וסמכות אך מן הצד האחר גם קירבה אותה למסכת של מגבלות ואילוצים . פעולת ממשלת המנדט לא נשענה , מבחינה פורמלית , על הסכמת הנשלטים . אבל , גם משטרים בלא הליך דמוקרטי , ובכללם משטרים קולוניאליים , זקוקים למידה של לגיטימציה פוליטית , כלומר להחדרתה של ההכרה בקרב הנשלטים כי הם בעלי סמכות לשלוט . לגיטימציה מעין זו תיתכן בדרך של אינדוקטרינציה רע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן