פרק יד חינוך

פרק יד חינוך מבוא עם הקמת הממשל האזרחי נראה תחום החינוך כאחד התחומים הפתוחים ליזמה מרובה שתהא באופיה קונסטרוקטיבית מבחינה חברתית וכלכלית , ניטרלית מבחינה פוליטית ושאת הישגיה תעריך האוכלוסייה המקומית . השקפותיו של הרברט סמואל בדבר הפוטנציאל החיובי הגלום בחינוך ציבורי השתלבו קרוב לוודאי באפשרות הגשמת עקרון ה"מחויבות הכפולה" ובהיותו של החינוך מכשיר לתגמול האוכלוסייה הערבית בארץ . סוגית הציפיות ההתחלתיות ממערכת החינוך מצד אחד והתפתחותה של מערכת זו מן הצד השני , משקפים היבט מרכזי של מדיניות ממשלת המנדט בהתמודדותה עם דילמת המחויבות הכפולה . הרקע הקולוניאלי כשהוקם השלטון האזרחי בארץ ישראל קוימו מחלקות חינוך ממשלתיות כמעט בכל מושבות הכתר של בריטניה . תפקודן של מחלקות אלו והיקף פעולתן היו שונים ממקום למקום . באזורים נחשלים דוגמת המושבות באפריקה הייתה מערכת החינוך הממשלתית הבריטית , לעתים בצד ארגוני חינוך כנסייתיים , מערכת החינוך היחידה . המנהל הקולוניאלי הבריטי פעל בסביבות תרבותיות שונות , החל במושבות הים תיכוניות של בריטניה — גיברלטר , מלטה וקפריסין — שבהן הייתה ידיעת קרוא וכתוב נחלת מרבית הצי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן