לוח א3 שכר נשים* (בלי"מ עד ‭; 1927‬ בלא"י לאחר מכן)