לוח ה 2 החלק היהודי והערבי בשכר למקומיים (בקיזוז "אחרים‭("‬