ממשל המנדט בא''י ניתוח היסטורי־מדיני

יעקב ראובני הוצאת אוניברסיטת בראילן יעקב ראובני ממשל המנדט בא"י 1948-1920 ניתוח היסטורי מדיני סדרת עיונים במשק ובחברה קרן שניצר למחקרים בנושאי המשק והחברה בישראל  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן