בפתח הספר

עמוד:7

בפתח הספר תקופת השלטון הבריטי בארץ היא עידן רב השפעה בתולדותיה של ארץ ישראל המודרנית . בתקופה זו מילאה הממשלה המקומית — ממשלת המנדט — תפקיד מרכזי בתחומי כלכלה , חברה ומשפט ובמערכת המורכבת של היחסים הפוליטיים שהתהוו בארץ . תולדותיה של ממשלה זו הם ביסודם היסטוריה של סכסוך יהודי ערבי , שבו הייתה הממשלה מעורבת בצורות שונות . מכמה בחינות מהווה סכסוך זה דגם וביטוי לבעיות יסוד המאפיינות את הארץ . האקטואליות של כמה ממרכיבי סכסוך זה לא חלפה עם הזמן . אף שמדיניותו של הממשל הבריטי בשאלת ארץ ישראל זכתה למחקר היסטורי ענף , קיים עדיין פיגור ניכר בחקר הממשל המנדטורי * . דברים אלד , אמורים בייחוד לגבי תפקודו של הממשל במישור האופרטיבי . הנחתנו היא שבארץ ישראל — כבאזורים קולוניאליים אחרים — הייתה בידי המערכת המבצעת מידה מרובה של עצמה . הדינמיקה במישור האופרטיבי הייתה במובנים רבים בעלת השפעה מרובה על תהליכים כלכליים , חברתיים ופוליטיים שעיצבו את דמות החברה המקומית והשפיעו על עתידה . להסבר הדינמיקה שאפיינה את הממשל הארץ ישראלי מתמקד הספר בתיאור דפוסי המנהל הקולוניאלי הבריטי , שהיו שכיחים בעת המנדט על ארץ ישראל , תוך בחינת המשותף והמפריד בין דפוסים אלה לבין דפוסי הממשל המנדטורי בארץ . בסיום המנדט היו בממשלה ארבעים וחמש מחלקות . בבחירתן לצורך הספר הזה הועדפו מחלקות שעסקו בפונקציות מרכזיות או בפונקציות אחרות ששיקפו את ייחודו של ממשל זה . לא נדונו המחלקות העסקיות של הממשלה וסוגיות ייחודיות דוגמת תחום העלייה שנבחנו במסגרות אחרות . בספר לא נדונו עבר הירדן וגם לא עבודה חלוצית על ממשלת המנדט כתב אדוין סמואל והיא שמורה בגנזך המדינה . ארכיון אדוין סמואל חטיבה . 103 רוב העבודה טרם זכה לפרסום . עבודות מאוחרות יותר כוללות את ספרו של גדעון ביגר , מושבות כתר או בית לאומי ( ירושלים י הוצאת יד בךצבי , תשמ"ג ) וספרה של רחלה מקובר . שלטון ומינהל בארץ ישראל 1925- 1917 ( הוצאת יד בן צבי . ירושלים תשמ"חן .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר