פרק ט המנגנון הכלכלי והכנסות המדינה

פרק ט המנגנון הכלכלי והכנסות המדינה מבוא המנגנון הכלכלי הקולוניאלי — היחידות העוסקות בפונקציות הכלכליות בתוך המושבה גופא — הנו , במידה רכה , השתקפות מערכת היחסים הכלכליים שבין המטרופולין למושבה . ברוב המושכות לא היה בנק ממלכתי ( ואם היה , כמו בהודו , היו סמכויותיו מוגבלות , ( משרד אוצר או מחלקת מסחר ותעשייה בעלי מבנה ותפקידים המאפיינים מדינות ריבוניות . המרכיב הארגוני הבולט במושבות בריטניה שעסק בפונקציה הכלכלית היה המנהל הפיסקאלי . ענף זה היה ותיק יחסית ולעתים אף קדם לפונקציות אדמיניסטרטיביות הנפוצות במושבות , דוגמת מנהל המחוז ' . לעתים היה בבחינת המשך לדפוסים קדם קולוניאליים בריטיים . אופיו של המנגנון הפיסקאלי שיקף את מאפייני מערכת המסים . המסים הישירים השכיחים במושבות היו מסי קרקע ויבול ומסים על בעלי חיים . מסים אלה גבה , לעתים במישרין ולעתים באמצעות קבלני מס , מנהל המחוז . מסים עקיפים היו , בעיקרם , מכס ( על יבוא ויצוא ) ובלו . במושבות נחשלות היו בכל מיני צורות מסי גולגולת או מסים שהוטלו יחסית לגודל משפחה או למספר נשיו של ראש המשפחה , דוגמת מס בקתה ( Hut Tax ) בקניה ובמושבות אחרות ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן