לוח ג עובדים לפי לאום/דת וסטטוס פנסיוני דצמבר 1945