פרק יב מערכת המשפט

פרק יב מערכת המשפט מבוא תקופת השלטון האזרחי הייתה עידן של בינוי מוסדי אינטנסיבי בתחום המשפט הארץ ישראלי . היא התאפיינה בחידוש לעומת העבר העותומני , בחקיקה ענפה ופסיקה רבת ממדים שיצרו עם סיום המנדט אחת ממערכות המשפט המפותחות ביותר באימפריה הבריטית . קשה להעריך התהוות מערכת זו בלי לבחון את מקורותיה המקומיים , השפעת מדיניות קולוניאלית כללית ואת התנאים המיוחדים שבהם התפתחה המערכת . מאחר שמערכת המשפט של ארץ ישראל נבנתה על יסודות קולוניאליים בריטיים נדרש דיון ראשוני במאפייני המשפט הקולוניאלי הבריטי לצורותיו . בהמשך נדרש דיון במסכת הגורמים המוסדיים שהשפיעו על עיצוב המערכת הארץ ישראלית , בגורמים האישיים ובשאלת הייצוג המקומי במערכת המשפט ובמסכת גורמים כלכליים , חברתיים ופוליטיים שהשפיעו על דפוסיה הייחודיים של המערכת המשפטית הארץ ישראלית . הדפוס הקולוניאלי הבריטי ועקרון הפלורליות המשפטית בשיטת המנהל הקולוניאלי הבריטי היה המשפט תשתית מרכזית לשלטון . שיטת המשפט המקומית נועדה לתת תשובות לכמה שאלות ובכללן לגיטימציה ציבורית לפעולת השלטון , תקינות פעולותיו וסדירותן מבחינת צורכי פיקוח של גופים מרכזיים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן