ממשל המנדט בא''י ניתוח היסטורי־מדיני

עמוד:2

Jacob Reuveny An Institutional Analysis 1920-1948 The Administration of Palestine under the British Mandate מסת"ב ISBN 965-226-135-1 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן Printed in Israel , 1993 Copyright Bar-Ilan University , Ramat-Gan נדפס בישראל , תשנ"ג בדפוס ידף נויי בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר