לוח ב סדרי פיקוח של משרד האוצר ומשרד המושבות על הממשל הארץ ישראלי (דצמבר ‭(1937‬