פרק ד מנהל ופוליטיקה קולוניאלית: המקרה הארץ ישראלי

פרק ד מנהל ופוליטיקה קולוניאלית : המקרה הארץ ישראלי מעמדה הקונסטיטוציוני המעורפל והרב משמעי של ארץ ישראל בתקופת המנדט התקשר במידה מרובה אל ייחודיותו של המקרה הארץ ישראלי בתחום המנהל והפוליטיקה הקולוניאלית . להבהרת סוגיה זו יש לעמוד על כמה מאפייני יסוד של המנהל והפוליטיקה הקולוניאלית הבריטית בין שתי מלחמות עולם ולעמוד על מאפייניו הייחודיים של המקרה הארץ ישראלי . האימפריאליזם הבריטי במאה התשע עשרה והעשרים מעורר , מטבעו , בעיה של סתירה מהותית בין תהליך התקדמות הדמוקרטיה בבריטניה עצמה , תהליך שבו חלה התרחבות מתמדת של זכות ההצבעה והרחבת ההשתתפות הפוליטית , ובין קיומו של משטר בעל אופי סמכותי במושבות . דעת הקהל בבריטניה , כפי שהשתקפה בכלי התקשורת , בספרות וכן עמדות פוליטיות בדיוני הפרלמנט , לא ראו את הנושא הקולוניאלי כבעל חשיבות מרכזית . העניין בממשל הקולוניאלי התמקד בכמה שאלות קריטיות דוגמת תחרות ביךמעצמתית על מושבות , נושא העבדות במושבות , בפרט המשך תופעות של עבדות לאחר ביטולה הרשמי בראשית המאה הי"ט , ובמידה כלשהיא , נושאי דת , ארכיאולוגיה וסיפורי מסעות . העניין הציבורי בנושא הקולוניאלי גבר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן