לוח ד שכר חדשי ממוצע לפי לאום/דת ומעמד פנסיוני (בלא"י) דצמבר 1945