פרק י שירות המדינה: מנהל המנגנון הממשלתי

פרק י שירות המדינה : מנהל המנגנון הממשלתי מבוא ארץ ישראל המנדטורית התאפיינה במגזר ציבורי גדול יחסית , מחמת בעיות מיוחדות , בכללן הצורך בהחזקת כוחות משטרה גדולים . מאחר שרוב תקציב המדינה הופנה לתשלומי שכר ומשכורת היה ניהול המנגנון הממשלתי פונקציה בעלת משמעות כלכלית ראשונה במעלה . ההשלכות החברתיות והפוליטיות של מדיניות התעסוקה הממשלתית הקנו לנושא משנה חשיבות , בפרט בגלל הרגישות הבין עדתית שבנושא התעסוקה הציבורית והיות התעסוקה הציבורית ביסודה צינור להעברת מקורות מן המגזר היהודי אל הערבי . מבחינות רבות , שיקף מנהל העובדים המנדטורי דגם מקובל של מנהל עובדים קולוניאלי בריטי אך היו בו גם כמה מאפיינים חריגים . הרקע הקולוניאלי המנהל הקולוניאלי הבריטי הכיר בחשיבותו המרובה של מנהל המנגנון במושבות והדבר התבטא במקום שהוקדש למנהל המנגנון במושבות בתקנות הקולוניאליות . ברוב המושבות הייתה הממשלה המעסיק הגדול ביותר . תעסוקה ציבורית נחשבה למבוקשת , גם בדרגות הנמוכות וגם בעיסוקים שהותאמו למשכילים . היא הקנתה ניידות חברתית לשכבות שחסרו אפשרויות חלופיות לקדום חברתי . בהיעדר ייצוג ריאלי בשלטון היה במעמד של פק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן