פרק ז מנהל המחוז

פרק ז מנהל המחוז מבוא מנהל המחוז במערכת הקולוניאלית הבריטית היה יחידה שלטונית רב תכליתית . הוא היה רובד ביניים בין מוסדות הממשל המרכזיים ובין יחידות שלטון מקומיות , ובכללן שלוחות מחלקות הממשלה השונות . מוסד מנהל המחוז איננו מעוגן במסורת המנהלית של בריטניה גופא ואף לא של מושבות בריטניה שהיו מאוכלסות ביוצאי האיים הבריטיים . העקרונות המנהליים שביסודו קרובים במהותם לעקרונות שהדריכו מערכות מנהל ביבשת אירופה . מבחינות רבות היו במנהל המחוז כלים אפקטיביים למנהל קולוניאלי . עיקרו — בחלוקת הארץ לאזורים ואזורי משנה תוך קיום היררכיה ביניהם והעמדת פקיד אדמיניסטרטיבי בכיר בראש כל יחידה גאוגראפית . ממשל המחוז הופקד על פונקציות מיוחדות שמרכזן פיקוח על המערכת המקומית , גביית מסים ותיאום בין כל זרועות הממשל בשטח . מוסד מנהל המחוז הוא באופיו מערכת המעדיפה שליטה בשטח על פני מקצועיות ואוטונומיה של שירותים ממשלתיים . הוא מתבסס על ההנחה שעקרון השטח ולא עקרון הפונקציה מדריך את מבנה הממשל ' . לפיכך קו מנחה של מוסד זה הוא שילוב אפקטיבי של מערכות שירותים מקומיות ותיאום ביניהן במגמה להגביר את אפקטיביות השלטון . א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן