לוח ה1 תעסוקה ממשלתית לפי עדה, שכר ומעמד תעסוקתי 1937