נספחים:

נספחים : נספח 1 מקורות עיקריים מבוא לקראת סיום המנדט הושמדו מסמכים מרובים של הממשלה וחלק מהם הועבר ללונדון לשימוש האדמיניסטרציה הבריטית . מסמכים בנושאים כספיים הועברו לקפריסין לשימוש משרד מיוחד לחיסול תביעות שהוקם באפריל . 1948 המקור העיקרי שבו מרוכז מידע על מסמכים הנוגעים לתקופת המנדט הוא הספר י Academy and Oxford University Press , 1979 ) and Palestine 1914-1948 ( Compiled by Philip Jones ) ( The British Britain פרסומים רשמיים ממשלת המנדט פרסמה פרסומים רשמיים , משפטיים ומנהליים רבים . הפרסום הסדיר והמקיף ביותר הוא העיתון הרשמי ( עד שנת Official Gazette 1932 ולאחר מכן . ( Palestine Gazette רוב המחלקות הממשלתיות פרסמו דינים וחשבונות שנתיים . נתונים כלליים בין משרדיים כלולים במסמכים האלה : הספר הכחול , ( Blue Book ) דין וחשבון סטטיסטי מקיף שהוגש למשרד המושבות אחת לשנה . בתקופת מלחמת העולם השנייה לא פורסם הספר הכחול אך הוא מצוי במיקרופילם בגנזך המדינה הבריטי .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן