בפתח הספר

עמוד:8

נבחנו מקומו ותפקידיו המרובים של הצבא הבריטי בניהולה של pK ישראל . גם לא הוכנס פרק נפרד מקדים על תקופת הממשל הצבאי שקדמה לתקופת הממשל האזרחי . באי הכללת נושאים אלה אין משום התעלמות מחשיבותם והם טעונים דיון מפורט בכרך נפרד . לעומת אי הכללת פרקים חשובים מתקופת תפקודה של ממשלת המנדט הרי הוקדש בספר מקום לאירועים הקשורים בסיום תפקודה של ממשלה זו ובמורשתה . המדובר במערכת המוסדית ובתשתית הכלכלית של התקופה ( הכוללת נכסי הצבא הבריטי בארץ ) ובאירוע בעל חשיבות כלכלית מרובה שהתרחש לאחר סיום המנדט והוא ההסכמים ליישוב תביעות כספיות בין ממשלת בריטניה והממשלות היורשות , נושא חשוב להבנת המורשת הכלכלית של ממשלת המנדט . לפעולת ממשלת המנדט מקום נכבד בספרות התקופה , בספרי זיכרונות , בעיתונות התקופה ובדינים וחשבונות של ועדות חקירה ושל גופים ציבוריים ובין לאומיים . יש שניתן לנושא אופי של פולמוס , עדות לאינטנסיביות של הסכסוך שבו התנהלו פעולותיה . פרספקטיבת הזמן של ארבעים שנה ומקורות מידע חרשים העומרים כיום לרשות החוקר מקלים על ראייה חדשה של התקופה , שיש בה כדי לצמצם את המטען הפולמוסי שאפיין את ההתייחסות לממשלה זו בעבר ולעשות להבהרת כמה סוגיות שהיו שנויות במחלוקת . ברם , הזמן מטיל גם מגבלות . המגבלה הבולטת הכרוכה בחקירה של פעולות ממשלה , שנסתיימו לפני ארבעים שנה , היא הסתלקותם של אישים שמלאו בה תפקידים מרכזיים והיעדר עדויות בעל פה בתחומים מרכזיים , שבהם אין בתיעוד משום תשובה לשאלות מרכזיות . עוד קיימות מגבלות בתיעוד הרשמי , מגבלות שכמה מהן נוצרו בגלל אבדן או השמדה של תעודות בשנות המנדט האחרונות , ובפרט בתקופת הפינוי . כאן הייתה לי לעזר היכרות עם אישים מספר , שמילאו תפקידים בכירים בממשלת המנדט ובכללם יצחק מלמד , אדוין סמואל ומרדכי ( טקס ) נורוק . הגברת רות מלמד העמידה לרשותי את אוסף מסמכי יצחק מלמד , שהחל את שירותו עוד בתקופת הממשל הצבאי . שניים מבכירי הפקידות הבריטית בממשלת המנדט סייעו לי בשחזור פעולות מחלקותיהם ? סר תומס סקריוונור , לשעבר סגן מושל מחוז ובעת סיום המנדט ראש ענף המנגנון במזכירות הראשית , וסר ברנרד דה בונסן , ראש מחלקת החינוך בעת סיום המנדט . בפרק על הסטטיסטיקה בממשלת המנדט נסתייעתי בפרופ' רוברטו בקי . כחלק העוסק במזכירות הראשית נסתייעתי במר ישראל מנחם ברין ובמר אליעזר הכסטר . בחלק הדן במנהל המנגנון הממשלתי נסתייעתי בה"ה יחזקאל אברמוב , שלמה דיאון ואליהו ששון . בחלק הנוגע למערכת המשפט נסתייעתי בעדויותיהם של השופטים חיים כהן , צבי עלי בקר , עו"ר אליעזר מלחי ומר ידין פרומקין . בחלק המטפל במערכת הבריאות נסתייעתי בד"ר יוסף סוריאנו ובחלק הדן במשטרה — בה"ה שלמה סופר , נתן קפלן ודוד וילק . בנושא מנהל המחוז נסתייעתי בעדויותיהם של פרופ' אברהם בירן ומר מרדכי כהנא . ה"ה משה שוהמי ואביגדור בר תל סייעו

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר