מורשת ממשלת המנדט למדינת ישראל (המשכיות מוסדית, משפטית ואישית בעשור הראשון למדינה)