אלוח המנדט ממשלת של החינוך מערכתמבנה ‭7 - 1948 194‬