פרק ו המזכירות הראשית

פרק ו המזכירות הראשית מבוא : השירות המנהלי השירות הקולוניאלי הבריטי התאפיין בחלוקה היררכית של פונקציות ובמקביל בסטטוס היררכי — פורמלי או לא פורמלי — של סגל הביצוע . בפסגת הפונקציות עמדו יחידות שהוגדרו מנהליות , מונח שמשמעותו הייתה העיסוק בשאלות בעלות אופי פוליטי מרכזי ועיצוב מדיניותה של המושבה . העובדים הבכירים של יחידות אלו נכללו מראשית שנות השלושים ב"שירות המנהלי הקולוניאלי . " היחידות המנהליות העיקריות היו הסגל שעבד בכפיפות ישירה למושל , מוסד המזכירות הראשית , מנהל המחוז , וכמה יחידות נוספות ובכללן הסדר מקרקעין . ( Land Settlement ) בהיררכ ? ת החשיבות היו משקלן של יחידות אלו ומעמדן גבוהים משל יחידות מקצועיות דוגמת חינוך , חקלאות או משטרה . גם לעובדיהן היה מעמד גבוה יותר . המונח 'שירות מנהלי' בהקשר הקולוניאלי היה מקביל ביסודו למונח 'שככה מנהלית' , ( Administrative Class ) כלומר הצמרת הניהולית של שירות המדינה בבריטניה עצמה . הזיקה בין מעמדו של השירות המנהלי הקולוניאלי הבכיר ושירות המדינה הבכיר בבריטניה עצמה הוגברה בשנות העשרים בגלל רפורמות בשירות המדינה הבריטי , רפורמות שהעתיקה גם למע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן