קראו בכותר - ממשל המנדט בא"י 1948 - 1920 : ניתוח היסטורי-מדיני