ליוו א4 שכר הפקידות הבכירה מיום 1 באוקטובר ‭*1926‬