פרק ח המנהל הכלכלי: מסגרת ובעיות יסוד

פרק ח המנהל הכלכלי : מסגרת ובעיות יסוד מבוא הכרעותיה הכלכליות של ממשלת המנדט עמדו במרכזו של הסכסוך המשולש , יהודי ערבי בריטי , שבו ניסה כל צד לכוון לטובתו את מדיניות הממשלה . לממשלה עצמה היו עמדות אשר לא חפפו בהכרח את עמדות הצדדים האחרים . המאבק סביב ההכרעות הכלכליות עורר במטרופולין התעניינות מרובה במנהל הכלכלי המנדטורי , קרוב לוודאי יותר מן השכיח במושבות אחרות . נושאים מתחום זה הועלו מפעם לפעם לפני ועדת המנדטים וועדות חקירה וזכו לעניין בתקשורת הבריטית והבין לאומית . בצד העניין הציבורי התנהלה גם פעילות מחקרית . שאף אם כוונה לחיזוקם של טיעונים קרוב לוודאי שהגדילה מאוד את החשיפה של פעולת המנגנון הכלכלי של ממשלת המנדט . טיעון מרכזי יהודי היה כי חלקו של היישוב היהודי בהנאה משירותי ממשלת המנדט חייב להיות שווה לתרומת היישוב להכנסות הממשלה ממסים . הוויכוחים שטיעון זה עורר חרגו מן התקופה ובעיותיה המיידיות והפרו מחקר אקדמי שנמשך שנים לאחר סיום המנדט . עלו שאלות כגון : האם ובאיזו מידה כוונה מדיניותה הכלכלית של ממשלת המנדט נגד הבית הלאומי היהודי או בעדו ? האם בדיעבד לא הייתה התרומה בהכרח מתאימה ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן