פרק טז חקלאות, דיג וייעור

פרק טז חקלאות , דיג וייעור מבוא הממשל הבריטי סיווג את ארץ ישראל המנדטורית כארץ חקלאית ביסודה . מבחינה זו לא נבדלה הארץ מהרוב הגדול של מושבות בריטניה , והמדיניות החקלאית של ממשלת המנדט הייתה כפופה למסגרות היסוד של המדיניות החקלאית הקולוניאלית הבריטית . עם זאת נצטרפו בארץ כמה היבטים מיוחדים : ההתיישבות היהודית על היבטיה השונים — רכישת קרקעות , התפתחות משק חקלאי שונה מן החקלאות הקיימת , שאלת הערכת כושרה של הארץ לקליטה הכלכלית והסכסוך הבין עדתי בקשר להתיישבות היהודית ולרכישת קרקעות בידי יהודים . אלה יצרו אתגרים ובעיות שהיו מבחינות רבות ייחודיים לארץ ישראל . בפרק זה ננסה לבחון את תפקודן של הרשויות הממשלתיות בתקופת המנדט בתחום החקלאות על רקע זיקת הגומלין שבין דפוסי יסוד של מדיניות חקלאית קולוניאלית מצד אחד לבין התנאים הייחודיים שהתפתחו בארץ מן הצד האחר . בעיות יסוד במדיניות החקלאית הקולוניאלית הבריטית בתקופת השלטון הבריטי בארץ נכללו באימפריה הבריטית שטחים רחבי ידיים באזורים אקלימיים שונים . למעט כמה מושבות קטנות דוגמת הונג קונג וגיברלטר היה ניתן לסווג את מושבות בריטניה כאזורים חקלאיים . ברוב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן