פרק ה המערכת המוסדית

פרק ה המערכת המוסדית מוסדות חיצוניים בעלי השפעה על הממשל הארץ ישראלי הממשל הארץ ישראלי , מבחינת מרכיביו הפורמליים הבסיסיים , נבנה לפי המתכונת הסטנדרדית של מושבת כתר . מאז אביב 1921 הועמדה ארץ ישראל תחת פיקוח משרד המושבות בעוד שלפני כן הייתה נתונה לסמכותו של משרד החוץ . מאחר שתחומי ההשפעה העיקריים של בריטניה במזרח התיכון — מצרים , ולאחר סיום המנדט בשנת , 1932 עירק — היו קשורים במשרד החוץ , הייתה ארץ ישראל למעשה תחום הסמכות העיקרי של משרד המושבות במזרח התיכון , בצד עדן . מחלקת המזרח התיכון , כמחלקה גאוגרפית , הקדישה את רוב זמנה לטיפול בנושא הארץ ישראלי . עם סיום המנדט בשנת 1948 נצטמקה מחלקה זו . עם התפתחותן של יחידות פונקציונליות במשרד המושבות בין שתי מלחמות העולם הועסקו גם מחלקות אלו בנושא הארץ ישראלי באורח ניכר . לכפיפות הממשל הארץ ישראלי למשרד המושבות היו כמה משמעויות : משרד המושבות פיקח על הממשל בתחומי מנהל שונים ובפרט בתחומי מנהל מנגנון , מדרג בינוני ומעלה — עד כדי הכרעה אינדיווידואלית לגבי עובדים , פיקוח שוטף בתחומי מדיניות שכר ויחסי עבודה , בתחומי התקציב ( בשיתוף עם משרד האוצר ) ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן