לוח א התפלגות עובדי המזכירות הראשית לפי דת/עדה 31 במרס ‭19*7‬