פרק ג יסודות הממשל — ההיבט הפורמלי

פרק ג יסודות הממשל — ההיבט הפורמלי היסודות הפורמליים של הממשל pxn ישראלי — הבסיס במשפט הבין לאומי , הבסיס החוקתי , המשפטי והארגוני — שימשו משך כל תקופת המנדט זירה לוויכוח מדיני ולהתדיינות משפטית . אף שבעניין הארץ ישראלי , כבהיסטוריה הפוליטית של ארצות אחרות , ההיבט הפורמלי של השלטון קשה להפרדה מן התהליך הפוליטי , וכל הבחנה בין השניים היא ביסודה אנליטית , הרי בהיסטוריה של ארץ ישראל , בגלל הגישה המיוחדת לממד הפורמלי , הייתה להיבט זה מידה מרובה של אוטונומיה . בפי תושבי הארץ היהודים ויהודי התפוצות הוגדר ממשל ארץ ישראל כ'ממשלת המנדט , ' הגדרה שבמהותה הדגישה את הקשר שבין זכותה של ממשלה זו לשלוט ובין מילוי אחרי החיובים שהיו כלולים בהצהרת בלפור ובמנדט כפי שהבינה אותם התנועה הציונית . הצהרת בלפור , המנדט וחיוביו היו בתולדות הציונות יותר ממסמכים משפטיים פורמליים או תעודות פוליטיות . הם היו מרכיבים מהותיים באמונה הציונית ובביסוס הסובייקטיבי של הכרת הזכות היהודית על ארץ ישראל . אופי זה של הגישה לנושא ומעמדו במרכז המאבק המדיני על ארץ ישראל הם גורם ראשון המצדיק גישה אוטונומית לסוגיה זו . גורם שני הוא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן