פרק יא המנגנון הממשלתי: ההיבט הלאומי־דתי

פרק יא המנגנון הממשלתי : ההיבט הלאומי דתי מאז ראשית השלטון הבריטי בארץ ישראל החל מאבק על הרכבו של המנגנון הממשלתי . מצד אחד התמקד המאבק בגבול המפריד בין משרות השמורות לבריטים לבין משרות השמורות למקומיים . עמדת הפקידות הבריטית ומשרד המושבות הייתה בדרך כלל להגביל את טווח המשרות השמורות למקומיים . מצד אחר התנהל מאבק בין העדות בארץ , בין יהודים לערבים ובמידה לא פחותה בין ערבים מוסלמים לבין נוצרים , לרבות נוצרים שלא הוגדרו כערבים — דוגמת ארמנים , יוונים ואחרים . למאבק על המשרות הייתה משמעות כלכלית , פוליטית וחברתית . מבחינה כלכלית משמעותו של הישג בתחום זה הייתה תעסוקה לבני העדה , החל בתעסוקת משכילים וכלה בעבודת כפיים . מאחר שרוב תקציב המדינה הוצא בסעיף משכורת , חלקה של עדה בתעסוקה ממשלתית היה הביטוי הבולט ביותר של הנאה משירותי הממשלה . מבחינה פוליטית הייתה משרה ממשלתית — ואפילו לא בכירה — מלווה בעצמה שהיה בה כדי להשפיע על מאבקה הפוליטי של העדה . משרה ממשלתית שימשה לחלק ניכר מאוכלוסיית ? pun אמצעי לקידום המעמד בתוך העדה עצמה . לעדה הערבית מוסלמית הייתה תביעה מוקדמת מכוח חזקה על משרות ממשלתי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן