לוח א5 שכר הפקידות הזוטרה* בלא"י מיום 1 ביולי 1929 (גברים ונשים)