לוח א6 שכר ודירוג 1 באפריל ‭31-1932‬ במארס 1942 (נתונים ל־31 במארס ‭(1942‬ הדרג הבכיר*