פרק יג המשטרה

פרק יג המשטרה מבוא משטרת ארץ ישראל הייתה ארגון בעל תפקיד מפתח בתקופת השלטון הבריטי . מאז ייסודה בתקופת הממשל הצבאי ועד סיום המנדט נמתחה על המשטרה ביקורת מתמדת . מחמת חוסר שביעות רצון מתפקודה — בעיקר במישור הביטחוני — נעשה ארגון מחדש בתכיפות של אחת לשלוש עד ארבע שנים . בפרק זה ננסה — בצד תיאור ציוני דרך בתולדות משטרת המנדט — לנסות ולעמוד על הבעיתיות המיוחדת שאפיינה משטרה זו . משטרת המנדט הייתה ביסודה משטרה קולוניאלית בריטית , אך במרוצת הזמן פיתחה מאפיינים חריגים בכמה תחומים שהעמידוה בקטגוריה נפרדת . להבנת התפתחות זו עלינו לבחון מצד אחד היבטים קולוניאליים משווים ואת מקומה של משטרת המנדט בין סוגי המשטרות שהיו שכיחות במושבות ולדון בבעיות הביטחון והשיטור שאפיינו את האימפריה הבריטית בין שתי מלחמות העולם . מצד אחר , עלינו לסקור את הסביבה המיוחדת שבה פעלה המשטרה , את התמורה הכלכלית , החברתית והפוליטית ואת התפתחות מערכת המשפט . הרקע הקולוניאלי מוסד המשטרה במבנהו ותפקודו בחברות דמוקרטיות מערביות הוא מוסד חדש יחסית . העקרונות המנחים גוף זה הם הפעלתו במסגרת החוק לשם שמירה על זכויות הפרט ; חובתו למ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן