עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם : עיונים במשנתו ההלכתית

עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם : עיונים במשנתו ההלכתית

מחבר: יעקב בלידשטיין
שנת ההוצאה: תשס"א - 2001
מילות מפתח: רמב"ם; משפט המלך; מחשבת ההלכה; רבי משה בן מימון; רבי משה בן-מימון; ר. מ. ב. ם.; רמבם; בן מימון; בן-מימון; מושה בן מימון; מושה בן-מימון; ר.מ.ב.ם.; רמבם; פילוסופיה הילכתית
עניינו של הספר הוא ליבון מרכיבי יסוד בתרבות הפוליטית של היהדות הקלאסית. המחבר מתאר את יחסי הרמב"ם לספירה המדינית בכלל, למגמותיה ולתפקידיה, ומקיף בתיאורו דיון בנושאים מגוונים, כגון מקורותיה ומגבלותיה של הסמכות המדינית, בעיות מבנה וארגון השלטון, מלחמה, מנהיגות, משיחיות, מלוכה ועוד.
יצירתו של הרמב'ם מוארת באור תקופתו - במציאות היהודית ועל רקע עולם ההגות האיסלמית.
הבדיקה המדויקת של המחבר את היצירה ההלכתית המיימונית בנושא המדיני, פותחת צוהר אל בית היוצר המיימוני בכללו, ומראה כיצד הרמב``ם מעצב את יצירתו מתוך מקורות העבר, ומשלב בה הלכה והגות.
היכרות עם הגות זו והעמקה בה, בהקשרה ההלכתי, ההיסטורי והאידיאולוגי-הרעיוני כאחד, היא רבת חשיבות בימינו אלה, היות שרעיונותיה משמשים את הציבור המשכיל בדיונו בתרבות הפוליטית היהודית.
ספר זה, 'עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם', ראה אור בראשונה בשנת תשמ"ג והופיע במהדורה שנייה, מורחבת ומעודכנת בשנת 2001.
הספר זכה בפרס ירושלים לשנת תשמ"ח. אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  2  3  5  6  7  9  10  11  12  13