אצבע הגליל, 1900 - 1967 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

אצבע הגליל, 1900 - 1967 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

מחבר:
שנת ההוצאה: תשנ"ב - 1991
מילות מפתח: גליל
'אצבע הגליל' בתקופת השנים 1967-1900 היא העומדת במרכז כרך זה. חבל ארץ זה בצפון-מזרחה של ישראל, ידע אירועים מסעירים, התפתחויות פוליטיות, צבאיות, התיישבותיות וקליטת עלייה.
בכרף שלוש חטיבות: חטיבת המחקרים והסיכומים הכוללת עבודות ומאמרים שנכתבו במיוחד ל'עידן"; חטיבת תל-חי, ובה פרקים על הקרב, תוצאותיו ומשמעותו גם לאחר למעלה משבעים שנה; חטיבת העשרה - השתקפות האזור והתקופה בשירים ובפרסומים רבים. אל הספר
נושא/נושאים: , צפון
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
1  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13