עיון לסלים א־סלים, מבעלי החביון על אדמות ביעות החולד, בימי התורכים