אישים הקשורים לפרשת חל־חי בגליל וביעורף‭.'‬ שורה עליונה: יוסף טרומםלדור, ישראלשוחט, אליהו גולומב, חיים שטורמן; שורה תחתונה: אהרן שר, דוד בן־גוריון, מנחם אוסישקין, זאב זיבוטינסקי