מאריות ירושלים — בכניסה לבית משיח בורובוב ברחוב יפו