ממראות ייבוש החולה; הפעלת מהפרים צפים והרחבת תעלות