גבול האש

גבול האש תקריות ואירועים ב'אצבע הגליל / 1967-1949 שמואל אלבק במקורות המים הזורמים ל'אצבע הגליל' טמון עתיד הפיתוח של משק המים בישראל . וכויות השימוש במי הירדן ומקורותיו — הבניאס , החצבאני והדן — היוו במשך שנים סלע מחלוקת . סביבן נסובו תקריות אש , שצמחו לא פעם מתקריות גכול קטנות ומקומיות לקרבות בקנה מידה גדול , ששיאם היה בסיכול התוכנית הסורית להטיית הירדן וכיבוש רמת הגולן על ידי ישראל כמלחמת ששת הימים . הפסקת האש במלחמת העצמאות הותירה בתחום ישראל שטחים בשליטת הצבא הסורי . רק לאחר משא ומתן מייגע וארוך . בתיווכו של המתווך מטעם האו"ם ד"ר ראלף באנץ , ' הסכימו הסורים לפנות שטחים אלה עד לגבול הבין לאומי . רוב השטחים האמורים הוכרזו כשטחים מפורוים . כרי להתגבר על סירוב הסורים מחר , ומניעת סילוקם בכוח על ידי צה"ל מאידך , הוגדרו הזכויות בשטחים המפורזים כאופן כללי ותוך עירפול רב . סכסוכי הגבול חרגו מעבר לשטחים המפורזים . נסיונותיה של ישראל להחיל את ריבונותה עד לגבול הבין לאומי נתקלו בהתנגדות סורית , מדינית וצבאית . הסכסוכים נסובו סביב בעיות מים מקומיות , הכשרת קרקעות , מרעה , עיבוד חקלאי , פריצת דר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי