חוות דוברובין ביסוד־המעלה לאחר ששוחזרה (מראה חלקי)