מראשוני יהשומרי וממייסדי כפר־גלעדי: ישראל גלעדי, אלכסנדר זייד, מנדל פורטוגלי