העלייה למשגב-עם, 2 בנובמבר ‭— 1945‬ בסיוע טרדות וחמורים