העיירה הצור הגלילית — עבר ועתיד צבי צמרת

העיירה הצור הגלי לית — עבר ועתיד צבי צמרת עם קום המדינה , ב , 1948 הקיף היישוב היהודי העירוני , הבלתי חקלאי , 86 אחוז מכלל היישוב היהודי בארץ ישראל . הרוב המוחלט של יהודי הארץ חי באותה שנה כערים ובמושבות , ברצועת החוף הצרה שבין חיפה לתל אביב ( כ 40 אחוז מתושבי המדינה כולה בתל אביב וכ 16 אחוז בעיר חיפה . ( גלי העלייה הגדולה , ( 1951-1948 ) אשר הכפילו את האוכלוסייה היהודית בארץ תוך פחות משלוש שנים וחצי והעמידו אותה בשלהי 1951 על כ 1 , 300 , 000 נפש , איפשרו את הנסיונות לשנות את מפת יישובי המדינה , לפזר אוכלוסייה צפונה ונגבה . כמאה אלף מבאי העלייה הגדולה , אשר היוו כ 15 אחוז מעולי עלייה זו , הופנו ליישוב הגליל . אריה שרון , מי שעמד בראש אגף התיכנון במשרד ראש הממשלה בשנים , 1952- 1948 היתווה תוכנית התיישבות ארצית , שאחד מעקרונותיה היה פיזור האוכלוסייה . תוכניתו של שרון התבססה על הקמת 'פירמידה' של יישובים , ובה חמש צורות התיישבות עיקריות : א ) מאות קיבוצים וכפרים חקלאיים ו ב ) עשרות מרכזים כפריים , אשר כל אחד מהם היה אמור לשרת 6-4 כפרים ; ג ) שורה של עיירות , אשר כל אחת מהן תמנה 12 , 0...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי