הלחן של השיר הערבי שהפך ליעלי גבעה' בכתב־ידה של ברכה צפירה