מוצא תעלת ההטיה, ליד גשר בנות יעקב (למעלה‭.(‬ דחפור משוריין היה בלי־עבודה הכרחי בגזרה