העפלה יבשתית לגליל בטונות ה־40 (לפי אטלס ברטא לתולדות היהגנה‭('‬