המחזור השלישי של בית הספר בראש־םינה. במרכז המנהל וילקומיץ' ורעיתו לובה