קיבוץ לבדד ישכון

קיבוץ לבדד ישכון פרקימ בתולדות כפר גלעדי , קיבוץ עצמאי רחוק מהמרכז מיכה לבנה בכפר גלעדי באים לידי ביטוי קווים רבים המאפיינים את ההתיישבות העובדת כולה , אך תולדותיו ניחנו גם בתכונות רבות המיוחדות ליישוב זה בלבד . רבות נכתב על היבטים אחדים , במיוחד על שנותיו הראשונות של היישוב , וכן על חלקו בעלייה הבלתי ליגאלית דרך גבולות סוריה ולבנון , ולכן לא נרחיב כאן בנושאים אלה . לא נעסוק כאן גם בנושאים מרתקים וחשובים מאוד שטרם נדונו , כגון יצירת חברה , משק , תרבות , חינוך ודפוסי שיתוף . במאמר זה נדון בעיקר בעניינים הנוגעים בקשרי כפר גלעדי עם גורמים שמחוץ לו . כל העניינים האלה הם גילויים חיצוניים בעיקרם , ואילו הבסיס לכל הפעילות טמון כמיבנה הפנימי ובהתפתחויות העומק שחלו בו . מאמר זה איננו יכול כמובן למצות אותם , ואני מקווה שאצליח לעסוק בהם במסגרת אחרת מתאימה . כפר גלעדי ניצב מראשיתו במקום מיוחד במינו , במרחב המוגדר על ידי צירים המחברים בין קטבים מנוגדים ; אוונגרד מול עממיות ; יישוב נידח מבחינה גיאוגראפית , אך 'במרכז העניינים' מבחינת הגשמת הציונות ; ציבור שקוע במעש ועוסק בו במסירות עצומה , אך לא שוכ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי