חצר תל־דוי (מימין) ומכללת תל־דוי, על רקע החרמון המושלג