יבולי השטחים המיובשים נראו בשנים הראשונות גדולים מהרגיל. תצלום משלהי שנות ה־50